Børn & Sundhed

Børn & Sundhed er et projekt startet af frivillige studerende ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet. Projektet har til formål at fremme sundheden blandt børn i folkeskolens yngste klassetrin. Formålet med projektet, er at lære børnene om kroppens funktioner, samt hvordan sund livsstil påvirker disse. Ønsket er at give børnene viden samt vilje til at træffe sundere valg, som kan understøtte kroppens funktioner. Da målgruppen er de yngste klasser i folkeskolen, er projektet på sigt også rettet mod forældrene, da deres valg på børnenes vegne, spiller en stor rolle for hvordan sundhed kan integreres i børnenes hverdag.

 

20131023_134613

 

Ved spørgsmål kan du kontakt os på boernogsundhed@gmail.com