Besøg på Holluf Pile skole d. 21. november 2013

Temaet for dagen var ”Lunger og kredsløb”.
Vi startede med at dele klassen op i små grupper, hvor vi i hver
vores hyggekrog sad og diskuterede, hvad lungerne og kredsløbet var, og hvilken
betydning de har for mennesket. Nogle citater fra diskussionerne var :
– Blod er det, der pumper hele tiden
– Lunger er det, der puster lysene ud
– Hjertet skyder blodet ud- Blod kan komme ud over alt
– Hvis vi ikke havde blod, havde vi lignet et skelet og mit hjerte slår kun, når jeg bevæger mig.
Efterfølgende tegnede eleverne lungerne samt kredsløbet, imens Henrik og
Trine underviste dem lidt teoretisk om, hvordan disse to ting fungerer.
Vi sluttede af med Ballon legen, hvor børnene startede med at vise lærerne og
os hvor gode de var til at puste luft ind i balloner. Herefter
skulle de løbe en tur rundt om skolen og igen puste luft ind i ballonnen, hvilket de
syntes var hårdt. Formålet med denne leg, var at børnene skulle få forståelse for hvordan lungerne fungerer.

Leave a Reply