TIL SKOLERNE

Til skolerne:

Projekt Børn & Sundhed har til formål at fremme børns viden om kroppen, og give dem lyst til at leve sundt. Projektet er startet af studerende fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet, og er drevet af frivillige studerende fra forskellige uddannelser, herunder medicin, kiropraktik, folkesundhedsvidenskab, pædagoguddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Vores målgruppe er folkeskolens yngste klassetrin, primært 1.-4. Klasse. Skoleforløb består af fire besøg, typisk med ca. en måneds mellemrum.

Projektet består i at lære folkeskolernes yngste klassetrin om kroppens grundlæggende funktioner samt give dem en forståelse for hvordan sund livsstil påvirker disse funktioner. Dette gøres gennem leg til læring, som helt basalt skal give børnene et lystbetonet forhold til krop og sund livsstil. Ved at inddrage forskellige læringsstrategier stimuleres børnene på en række områder, hvilket er et middel til at nå så mange forskellige børn som muligt. Konceptet indbefatter således visuel stimulation i form af billeder og figurer, et narrativt aspekt i form af personificeringer af kroppens elementer, samt et aktivt aspekt i form af eksempelvis leg eller spil, som giver børnene en aktiv rolle og dermed et ansvar for deres egen krop og sundhed. Formålet med denne opbygning er at give børnene en viden om, og et forhold til deres krop, for efterfølgende at give dem et ansvar. Dette vil motivere børnene til at forbinde det at træffe sunde valg med noget positivt og lystpræget.

Projektets sekundære målgruppe er børnenes forældre. Formålet med at inddrage denne målgruppe er at det overvejende er forældrenes beslutninger og indflydelse der influerer børnenes livsstil i den aldersgruppe projektet henvender sig til. Dette gøres primært gennem vores hjemmeside, hvor der vil være referater fra vores besøg på skolerne, samt billeder fra besøgene tilgængelige, så forældrene kan søge mere information når børnene kommer hjem og fortæller dem om hvad der skete på skolen, eller for eksempel har en tegning af et skelet eller en sund madpakke med hjem. På sigt ønsker vi også at arrangere informationsaftener for forældrene, således at de får mulighed for at møde andre klassens forældre og børn i et motiverende forum, samt skabe en fælles interesse med deres barn for sund livsstil.

Det praktiske arbejde:

En gruppe på 3-4 studerende tilknyttes en klasse. Disse studerende vil følge klassen over tre moduler, hvert af 2-3 timers varighed. I samarbejde med klassens lærer skal gruppen lære børnene om krop og sundhed. De fire moduler vil ligge med ca. en måneds mellemrum, og omhandle følgende emner:

  1. Kredsløb og bevægelse
  2. Hjerne og positiv tankegang
  3. Fordøjelseskanal og sund kost*

*I det omfang det er relevant, følger vi naturligvis officielle anbefalinger. Under modul 4 følger vi Fødevarestyrelsens kostråd.

Læreren vil i forbindelse med modulerne modtage materiale til ophæng i klassen, som skal virke som visuel stimulation af børnene indtil næste modul. Klassen kan desuden få opgaver relateret til modulets emne, som de opfordres til fortløbende at integrere i deres skoledag.

Vi starter løbende nye hold op, men bestræber os på at forløb afsluttes før henholdsvis jule- og sommerferie. Er jeres skole interesseret i at deltage i projektet, så kontakt os på boernogsundhed@gmail.com.

 

 

Leave a Reply