TIL DE STUDERENDE

Til de studerende:

De studerende som er aktive i projektet bliver primært rekrutteret på det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, samt ved University College Lillebælt. Studerende fra andre uddannelser er dog meget velkomne til at være aktive i projektet.

TVÆRFAGLIGHED ER VORES MÅL

Ved at integrere forskellige faggrupper opnår vi en høj variation af kompetencer som kan understøtte hinanden og derved bidrage til at udvikle projektet på forskellige områder.

Projektet er skabt på frivillig basis og eksisterer således på en ulønnet arbejdsindsats fra de personer der er aktive i projektet. De studerende der er aktive i projektet får et fagligt og personligt udbytte af deres engagement.

Nogle af fordelene man som studerende får ved engagere sig i Børn og Sundhed er:

  • Man udvikler sin evne til at kommunikere med børn og forældre
  • Man påtager sig rollen som sundhedsfremmer
  • Man får rollen som inspirator for både børn og voksne og rutine med at stå i en undervisningssituation
  • Man lærer at samarbejde med nye mennesker
  • Man får venskaber på tværs af både uddannelser og semestre
  • Og ikke mindst…
  • Man får en masse sjove og hyggelige oplevelser

Grundet projektets tværfaglighed er der rig mulighed for at stifte bekendtskab med andre faggruppers kompetencer og arbejdsmetoder, samt lære af disse. De studerende har desuden mulighed for at udvikle sig fagligt på forskellige områder der vil have relevans i forhold til deres respektive studier.

Ønsker du at være med i projektet, forventer vi at du:

  • Har lyst til at medvirke til at fremme sundheden blandt børn og forældre.
  • Vil sætte tid af til at deltage i 4 moduler, og kommer til alle de moduler der afholdes for den klasse du sammen med din gruppe har fået tildelt.
  • Har mod på at skabe en positiv forandring ved at motivere børn og forældre til en sundere livsstil.

Projektets struktur:

Sundhedsriddere:                                                                                                                   

Sundhedsridderne er dem der tager ud og underviser på skolerne. Som Ridder binder du dig til et forløb på 4 lektioner, hvor du sammen med de tre andre fra din gruppe skal følge en klasse gennem Børn & Sundheds fire moduler. For at blive Sundheds-Ridder skal du deltage i vores uddannelses aften, som finder sted hvert semester. Hold øje på vores Facebookside eller her på hjemmesiden for at se hvornår næste uddannelsesaften ligger.                                                          Du behøver ikke deltage i et forløb hvert semester, men når du først er uddannet Sundheds-Ridder kan du altid komme tilbage og være med igen.

Bestyrelsen:                                                                                                                                          Bestyrelsen er projektets øverste organ. Det er her beslutninger om projektets udformning, daglige gang og aktiviteter udadtil bliver truffet. Som bestyrelsesmedlem forventes det at du så vidt muligt deltager i bestyrelsesmøder på månedlig basis.                                                          Bestyrelsen vælges ved en årlig generalforsamling og består pt. af:

Formand: Tine Skov Jespersen, medicinstuderende

Næstformand: Martin Bertelsen, cand. manu., kiropraktor

Kasserer: Caius Constantinescu, medicinstuderende

PR-chef: Louise Knopp Andersen, medicinstuderende

Sekretær: Emma Nielsen, medicinstuderende

Bestyrelsesmedlem: Trine Olesen, medicinstuderende

Aktivitetsgrupperne                                                                                                               

Aktivitetsgrupperne er de udvalg hvor alle aktiviteter i projekt Børn & Sundhed bliver planlagt og udført. Hver aktivitetsgruppe varetager et ansvarsområde (dette kan f.eks. være PR, udvikling af materialer, Events m.m.), og træffer som hovedregel alle beslutninger vedrørende det pågældende område.

I aktivitetsgrupperne kan du for alvor få lov til at bruge dine kreative og strukturelle færdigheder, og du vil komme til at arbejde sammen med en gruppe dygtige mennesker. Er man i en aktivitetsgruppe, forventes det at man har gejst på at lægge nogle ideer i projektet, og der vil hvert semester være et par møder med gruppen, samt lidt praktisk arbejde, som aftales indbyrdes i gruppen.

Vi søger altid nye medlemmer, og vil derfor gerne høre fra dig der kunne tænke dig at gøre en indsats for at danske børn får sunde vaner og motivation på at holde en sund livsstil hele livet!

Har du lyst til at være med, så kontakt os på boernogsundhed@gmail.com

 

Leave a Reply