BESØG I 3.B PÅ HYLDEHØJSKOLEN

Hyllehøjskolen tirsdag d.24

3.b fik besøg af Børn og Sundhed herunder Josephine Jubii, Tine Træning, Anne Sofie
And og Nanna Nøddeknækker. Vi havde til formål at underholde børnene med viden
omkring muskler, knogler og led. Vi startede med en lille fortælling omkring
bevægeapparatet, hvor Anne Sofie And stod og lavede fagter og viste diverse led,
knogler mv. på skelet Oscar. Efter en god fortælling, var det tid til at bevæge sig lidt,
så børnene skulle lære dansen til muskel sangen. Det var en succes uden lige, det ses
på den lille video vi filmede! Dansen blev udført både inde og ude, op til flere gange.
Efter en god omgang dans og sang, fremviste vi et lille skuespil om Søren Sene og
Mette Muskel. Efter skuespillet skulle vi have 3.b op og stå igen til en gang “Sunde
Sille siger”, en leg som børnene kender fra “Simon siger”. Vi ønskede at vise 3.b at, det
at røre sig sagtens kan være sjovt og gøres i klassen. Efter “Sunde Sille siger” var det
tid til en velfortjent frokostpause for alle parter. Efter pausen fik vi hjælp fra klassen til
at pynte 4 t-shirts’s (som skal bæres under U-landsløbet) med ting, de forbinder med
børn og sundhed. Resultatet var super flot! Dagen blev afrundet med evaluering mens
børnene sad og gav hinanden massage

Leave a Reply