Besøg i 0.y på Sct. Hans Skole – modul 1

Modul 1

I dag (21.03.14) har vi været ude ved 0.y på Sct. Hans Skole, vel mødt af 25 friske og energifyldte elever. Dagen startede med en præsentation af os – sundhedsriddere. Herefter bankende Fru Sejersen (skelettet) på døren og kom ind. Vi forklarede børnene om hvad knogler og muskler er, samt hvilken funktion de har, og snakkede desuden også om leddene. Imens vi forklarede om de forskellige ting, fik klassen nogle plakater, som illustrerede det vi snakkede om. Herefter sang vi første vers af Superheltenes Sundhed Sang, hvor børnene lærte tilhørende dans. Efter vi havde sunget sangen nogle gange, var det blevet tid til at fortælle historie om Søren Sene og Mette Muskel, i den forbindelse blev børnene introduceret til nogle forskellige skræk øvelser, som vi sammen lavede nogle gange. Vi runde af med at lege Søren Sene Siger, hvor stræk øvelserne blev brugt igen, og vi lavede forskellige andre aktiviteter, herefter var det blevet tid til at holde frokost pause.

Efter pausen lavede vi gruppe aktiviteter, hvor der skulle tegnes en mand og forskellige knoglerskulle klippes ud og limes på manden. Efter dette samles vi alle en i rundkreds, hvor der blev givet fælles massage og snakket om hvordan dagen var gået, og hvad de havde lært. Til slut sang vi sangen en sidste gang og vi takkede af for en god dag.

Leave a Reply